De publieke opinie en spindoctors….

Momenteel is er reuring in Suriname maar nu weer meer om de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen. Door de regering was, de één zegt eenzijdige de ander zegt in overleg, een besluit genomen de minimum salarissen met 37%te verhogen. Na protesten van o.a. het bedrijfsleven is het nog even jn de koelkast gezet. De vakbeweging roept dan vervolgens dat het volkomen terecht is en als het aan hun ligt direct moet worden doorgevoerd. Verdeel en heers dus want speel die partijen tegen elkaar uit en de aandacht is even afgeleid. Daarna het bericht dat de salarissen van docenten van de universiteit en ander personeel aldaar met netto 52% omhoog gaat. Nu beginnen andere groepen zich natuurlijk ook te roeren. De mensen die voor de overheid werken, lanti, gaan nu ook voor forse verhogingen. Vooral voor de minimum lonen heb ik wel begrip want dat is een groep die het zwaar heeft. De anderen willen meer, wie niet, maar de verhogingen zijn bizar. Zeker als je nagaat dat er al een hele lange tijd problemen zijn om tijdig de salarissen te betalen omdat men niet genoeg geld heeft. Hoe ga je dat doen als je nog veel meer moet betalen? De regering heeft net wat miljoenen gekregen van een goudmijn maar dat is zeker niet zo veel dat je jaren van welvaart tegemoet gaat door dat gelijk uit te geven. Een verstandig beleid gericht op de toekomst zou dat wel kunnen doen. Daarmee is gelijk een probleem duidelijk. Men kiest voor korte termijn oplossingen. Immers in 2020 zijn er weer verkiezingen. Daar komen de spindoctors weer tevoorschijn. Melk het uit tot die tijd, zorg dat iedereen een positief gevoel heeft en vooral vertel hoe goed het gaat. De vraag is hoe de gemiddelde Surinamer nu denkt. Ik vrees dat men, ook door de economische situatie, gaat voor de korte termijn oplossing om daarna weer in de ellende terecht te komen. De affaire Blok is hier allang geen onderwerp van gesprek meer behalve dat de regering zijn excuus niet heeft geaccepteerd. Men wil een beter excuus en liever nog de twee geldzendingen terug die Nederland in beslag heeft genomen voor onderzoek. Een totaal van 24 miljoen euro als ik me niet vergis. Die inbeslagname word hier gepresenteerd als een pesterij van Nederland want, volgens de regering en spindoctors, kan of wil Nederland niet zeggen waarom het in beslag is genomen. Ik denk dat de ware reden door de regering liever niet gedeeld word want daar uit zou iets heel anders kunnen blijken. Dat er al bij gesuggereerd word dat Nederland terug naar een koloniaal Suriname zou willen vind ik wel het toppunt. Of vergis ik me en is het toppunt dat een groot aantal aanhangers van de heer Bouterse dat nog geloven ook? Dit mooie land heeft eigenlijk maar één ding nodig. Integere leiders en bestuurders die eigen belang opzij schuiven voor algemeen belang. Niet meer een selecte groep die zich verrijkt, verrijkt en verrijkt en de werkelijke Surinamers laten verhongeren en stikken. Zolang je steeds dezelfde namen ziet verschijnen in vertegenwoordigingen die over geld gaan zal het verder naar beneden gaan. Nu nog langzaam maar het is wachten tot Venezuela er een echte concurrent bij krijgt. Ik hoop dat de jongeren, die nu vooral passief zijn, zich gaan verzamelen en ook uit algemeen belang gaan denken en vooral handelen. Er zijn hier meer dan genoeg potentiële mensen maar als ik dan weer lees dat voor het jeugdparlement bij verkiezingen er mogelijk ook al is omgekocht bij de verkiezing van jeugdambassadeurs dan vrees ik dat dezelfde saus eroverheen is gegoten. Kan ook niet anders natuurlijk als de bestaande politieke partijen de kandidaten ook al gesteund hebben. Hoe zegt je dat ook weer……oh ja……jong geleerd is oud gedaan. Maar laat ik er dit aan toevoegen…..als je doet wat je altijd deed dan krijg je wat je altijd kreeg.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s